Diensten

Kiezen voor zelf(ver)bouw betekent bouwen op uw manier. U bepaalt hoe uw huis eruit komt te zien. U bepaalt zelf met welke materialen u wilt werken en welke aannemer uw woning (ver)bouwt. U kunt ervoor kiezen om dit alleen te doen, maar u kunt er ook voor kiezen om dit te doen met behulp van een deskundige; een zogenoemde bouwbegeleider. Het gaat immers om een langdurig en intensief traject waarin u veel contact met uw bouwbegeleider heeft. Ook als u voor gedeeltelijk advies kiest, zoals het beoordelen van een ontwerp van de architect.

Door mbl-bouwbegeleiding vroegtijdig bij uw project te betrekken bent u bijna altijd goedkoper uit dan dat u alles zelf gaat organiseren. Door een goede selectie van partijen en een goede screening van de offertes kunnen wij vaak 15 tot 20 procent besparen. Meestal is in het honorarium van de architect ook een post voor begeleiding van de bouw opgenomen. Met het inschakelen van uw 'eigen' bouwbegeleider realiseert u ook een besparing op deze kosten. De ervaring leert dat u na afloop bijna altijd goedkoper uit bent, en met een beter eindresultaat!

Wat is een bouwbegeleider?

Een bouwbegeleider is een onafhankelijke bouwprofessional die u tijdens het ontwerpen en bouwen van uw huis kan begeleiden en adviseren daar waar u dat wilt. Hij of zij kan u bijstaan vanaf de (kavel)aankoop tot en met de oplevering van uw huis, maar u kunt de bouwbegeleider ook voor specifieke onderdelen inhuren. Uw bouwbegeleider is onafhankelijk en is hierdoor in staat om objectief naar het bouwproces te kijken en in te grijpen indien noodzakelijk. Op een slager die zijn eigen vlees keurt zit u immers niet te wachten.
Mbl-bouwbegeleiding heeft ruime ervaring in de begeleiding van nieuw- en verbouw en heeft daarnaast een breed netwerk in de bouwwereld. Kortom, zeer nuttige kennis waarmee u uw voordeel kunt doen.

Ontwerpkeuzes en uitgangspunten

Tijdens het ontwerpproces kan uw bouwbegeleider u adviseren over de gevolgen van ontwerpkeuzes ten aanzien van het energieverbruik en over installaties die het energieverbruik kunnen verminderen. Ook kan uw bouwbegeleider het ontwerp beoordelen aan de hand van de oorspronkelijke uitgangspunten. Woonwensen veranderen met de levensfase waarin mensen zich bevinden. Bij het kopen van een eerste huis zijn details van belang die er op latere leeftijd niet meer toe doen. Uw leven verandert en daarmee ook uw woonwensen. Gezinsuitbreiding, kinderen het huis uit, te veel of te weinig ruimte, smaak die verandert, dat alles heeft invloed op uw woongenot. Vaak zie je dan ook dat mensen gaan verhuizen bij een verandering in de leefsituatie. Dit is niet altijd noodzakelijk, vaak biedt de eigen woning meer mogelijkheden dan u denkt.
Twijfelt u tussen verbouwen of verhuizen? Wij denken graag met u mee en inventariseren uw wensen. Wij onderzoeken de bouwkundige mogelijkheden en de uitvoerbaarheid. Creatief, met oog voor detail en het budget, vertalen wij uw woonwensen.
Bij mbl-bouwbegeleiding staat u als opdrachtgever centraal.

Nog geen kavel? Wel advies!

Wilt u een huis bouwen samen met uw ouders of kinderen? Of bent u juist op zoek naar een kavel waar u hoog mag bouwen? Kortom, zoekt u een kavel om een specifiek huis op te realiseren of wilt u weten waarop u moet letten bij de keuze van een kavel? Ook dan kunt u advies inwinnen bij mbl-bouwbegeleiding. Uw programma van eisen is op dat moment de leidraad bij de keuze van de juiste kavel.

Honorering

De honorering van de werkzaamheden kan op drie manieren worden overeengekomen; op grondslag van een percentage van de bouwsom, op uurtarief of middels een gefixeerd bedrag.
Eén en ander is uiteraard ook afhankelijk van de omvang van het project en de uit te voeren werkzaamheden.

Algemene voorwaarden dienstverlening

Op alle door mbl-bouwbegeleiding uit te voeren werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011) van toepassing.
Op al onze offertes en facturen zijn onze Algemene Voorwaarden van kracht.

Download → Algemene Voorwaarden
Download → DNR 2011

Diensten van mbl-bouwbegeleiding

Wat doen wij nog meer?

  • Het indienen van bouwaanvragen en de daarbij behorende bescheiden zoals tekenwerk.
  • Het uitvoeren van bouwtechnische keuringen (ten behoeve van aankoop).
  • Het bijstaan van de koper bij de bouw en oplevering van zijn nieuwbouwwoning.
  • Het adviseren van Verenigingen van Eigenaren bij de oplevering en 'narooiperiode'.
  • Vastgoedopnamen ten behoeve van gereedmaken voor verhuur.
  • Vastgoedinmeting volgens NEN 2580 (nauwkeurig vaststellen van het aantal te verhuren m²).
  • Interim projectbegeleiding bij professionele instellingen, architecten en aannemers.